Top
บทความน่ารู้
Category
5 สัญญาณ ธุรกิจของคุณถึงเวลารีไฟแนนซ์
Read More
08 July 2019
เจ้าของกิจการหลายๆ คนอาจมีประสบการณ์ใช้บัตรเครดิตในการทำธุรกิจ ในช่วงที่บริษัทขาดกระแสเงินสด ไม่แปลกที่จะมีการใช้บัตรเครดิตใช้จ่ายยามจำเป็น การใช้บัตรเครดิตนอกจากมีข้อดีแล้ว ในบางครั้งอาจทำให้เจ้าของกิจการเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว และต้องเผชิญกับอัตราดอกเ
รีไฟแนนซ์รถยนต์อย่างไรให้คุ้มค่า ได้เงินก้อนเหลือใช้กลับมา
Read More
08 July 2019
รถยนต์ เป็นพาหนะที่ช่วยให้สะดวกสบายในการเดินทาง แต่แน่นอนว่าเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วอาจจะมาพร้อมภาระการผ่อนชำระที่เกิดขึ้นในทุกๆ เดือน ซึ่งเมื่อซื้อรถยนต์ไปสักพักอาจประสบปัญหาเงินไม่พอเพราะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ประดังเข้ามาเต็มไปหมดหลายคนก็เลือกที่จะ ‘รีไฟแ